Verejné obstarávania

Zabezpečenie nitrilových nepudrovaných rukavíc

Prijatie ponúk do
10. februára 2022
Dátum zverejnenia
2. februára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=26974758

Vyhodnotenie

Poradie úspešnosti ponúk:

1: umbrellaine 2010 s.r.o.; 11 124,00 € s DPH za celý predmet zákazky

2:Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka; 11 880,00 € s DPH za celý predmet zákazky

3: JAMEL FASHION s.r.o.; 12 240,00 € s DPH za celý predmet zákazky

4:  K&M MEDIA s.r.o.; 16 200,00 € s DPH za celý predmet zákazky

5: PharmaComp s.r.o.; 18 000,00 € s DPH za celý predmet zákazky

6:  Kifli s. r. o.; 20 520,00 € s DPH za celý predmet zákazky

7: Hartmann Rico spol. s r.o.; 24 120,00 € s DPH za celý predmet zákazky

8: BDM group s.r.o.; 25 164,00 € s DPH za celý predmet zákazky

9: SANLUX s. r. o. ; 32 850,00 € s DPH za celý predmet zákazky