Verejné obstarávania

Zabezpečenie jednorazového trojvrstvového medicínskeho rúška na tvár s gumičkou (OPAKOVANÁ)

Prijatie ponúk do
21. júna 2021
Dátum zverejnenia
16. júna 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=91668325

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. JAMEL FASHION s.r.o., Kliňanská cesta 1222, 029 01 Námestovo, cenová ponuka: 1 800 € s DPH za celý predmet zákazky
  2. i-Step communication, s.r.o., Pluhová 10/A, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, cenová ponuka: 2 100 € s DPH za celý predmet zákazky
  3. K&M MEDIA s.r.o., Podzávoz 2303, 022 01 Čadca, cenová ponuka: 2 100 € s DPH za celý predmet zákazky
  4. KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, 958 04 Partizánske, cenová ponuka: 2 880 € s DPH za celý predmet zákazky
  5. Tamal s. r. o., M. R. Štefánika 844/57, 010 01 Žilina, cenová ponuka: 2 982 € s DPH za celý predmet zákazky
  6. Peter Šesták – KANPEX, Vajnorská 108, 83 101 Bratislava-Nové Mesto, cenová ponuka: 3 600 € s DPH za celý predmet zákazky
  7. Medikocentrum, s.r.o., Čapajevova 23, 080 01 Prešov, cenová ponuka: 5 400 € s DPH za celý predmet zákazky