Verejné obstarávania

Workouty Žilina ZŠ Limbová, ZŠ Budatín, Ihrisko Zádubnie, Ihrisko Trnové

Prijatie ponúk do
19. júla 2021
Dátum zverejnenia
1. júla 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=15132491

Vyhodnotenie

Ku dňu predkladania ponúk 19.07.2021 do 09:00 hod. boli prostredníctvom portálu eZakazky predložené 4 ponuky.

Z predmetu obstarávania bola vylúčená jedna ponuka uchádzača.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1. DEXTRADE Žilina, s.r.o. cena za predmet zákazky 35 594,35 EUR s DPH
2. ERPOS, spol. s r.o. cena za predmet zákazky 39 551,18 EUR s DPH
3. EMEL SK s. r. o. cena za predmet zákazky 39 796,92 EUR s DPH

V Žiline, dňa 22.07.2021

Vypracovala: Mgr. Katarína Zahradníková