Verejné obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk, 5. 3. 2021 – 11. 3. 2021

Prijatie ponúk do
11. marca 2021
Dátum zverejnenia
5. marca 2021

Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov investičných projektov v rámci Operačných programov MDaV SR

eZakazky | Mesto Žilina | Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov investičných projektov v rámci Operačných programov MDaV SR