Verejné obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk, 30. 3. 2021 – 14. 4. 2021

Prijatie ponúk do
14. apríla 2021
Dátum zverejnenia
30. marca 2021

PD, OAD, IČ :Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina – Vlčince

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=48929203

Vyhodnotenie

Poradie úspešnosti ponúk:

  1. MP Construct s.r.o., 12 800,00 € s DPH
  2. Structing project, s. r. o., 16 526,32 € s DPH
  3. FCP-SK s.r.o., 21 360,00 € s DPH
  4. DAQE Slovakia s.r.o., 21 480,00 € s DPH
  5. MARETTA projekt s.r.o., 24 000,00 € s DPH