Verejné obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk, 22. 4. 2021 – 7. 5. 2021

Prijatie ponúk do
7. mája 2021
Dátum zverejnenia
22. apríla 2021

Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik, Vlčince a Solinky

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=31023054

Vyhodnotenie

Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
TICHÝ, s. r. o. 30,00 € s DPH za vodorovné značenie jedného parkovacieho miesta