Verejné obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk, 22. 4. 2021 – 3. 5. 2021

Prijatie ponúk do
3. mája 2021
Dátum zverejnenia
22. apríla 2021

Sanácia bytového domu na ul. Pri Rajčianke s. č. 3260

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=27652255

 

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria najnižšej ceny s DPH:

  1. EL-PAV s.r.o. cena za predmet zákazky 16 638,49 Eur s DPH
  2. ELDAS s.r.o. cena za predmet zákazky 18 359,84 Eur s DPH
  3. HELUS, s.r.o. cena za predmet zákazky 19 198,19 Eur s DPH
  4. ERPOS, spol. s r.o. cena za predmet zákazky 19 210,57 Eur s DPH
  5. B & B, spol. s r.o. cena za predmet zákazky 19 356,91 Eur s DPH
  6. GMC Company, s.r.o. cena za predmet zákazky 20 863,90 Eur s DPH
  7. Stavebná mechanizácia, s.r.o. cena za predmet zákazky 31 369,44 Eur s DPH