Verejné obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2021 – 30. 3. 2021

Prijatie ponúk do
30. marca 2021
Dátum zverejnenia
19. marca 2021

Oprava a údržba mestských fontán a picích fontán

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=30861910

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria najnižšej ceny s DPH:
1: EMEL SK, s.r.o. cena za predmet zákazky 58 356,60 – Eur s DPH
2: ERPOS, spol s. r. o. cena za predmet zákazky 71 356,80,- Eur s DPH