Verejné obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk, 12. 4. 2021 – 21. 4. 2021

Prijatie ponúk do
21. apríla 2021
Dátum zverejnenia
12. apríla 2021

Nákup kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=60234105

Vyhodnotenie

Časť č.1: Kancelárske potreby
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: Peter Šesták - KANPEX, 408,89 € s DPH
2: TSV - Papier Tibor Varga, 476,28 € s DPH
3: BDM group s.r.o., 481,22 € s DPH
4: Xepap, spol. s r.o., 531,01 € s DPH

Časť č.2: Kancelársky papier
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: Xepap, spol. s r.o., 319,50 € s DPH
2: TSV - Papier Tibor Varga, 345,00 € s DPH
3: Peter Šesták - KANPEX, 357,00 € s DPH
4: BDM group s.r.o., 437,06 € s DPH