Verejné obstarávania

Výruby, frézovanie, orezy z dopravného hľadiska, strihanie živých plotov a presadby drevín v meste Žilina

Prijatie ponúk do
21. februára 2022
Dátum zverejnenia
14. februára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=22105363

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

 

  1. MIPE Invest, s.r.o., MIPE Invest, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín, cenová ponuka: 35 038,08 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti
  2. DRYADA garden, s.r.o., Oravské Veselé č.d.379, 029 62 Oravské Veselé, cenová ponuka: 68 160 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti.