Verejné obstarávania

Výruby, frézovanie, orezy, presadba krov a arboristické ošetrenie dospelých drevín v meste Žilina

Prijatie ponúk do
17. augusta 2022
Dátum zverejnenia
12. júla 2022

https://josephine.proebiz.com/sk/