Verejné obstarávania

Výruby, frézovanie, orezy a presadba krov v meste Žilina

Prijatie ponúk do
31. januára 2023
Dátum zverejnenia
18. januára 2023

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=32095494&

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: UNICARBACK, s.r.o. Fraňa Mráza 624 010 01 Žilina, Cena za celý predmet zákazky: 49 200,- Eur s DPH.

Uchádzač ponúkol najnižšiu cenu z hodnotených ponúk. Splnil podmienky účasti a je úspešným uchádzačom.

2: Záhradníctvo HEDERA, s.r.o. 147 023 33 Povina

3: PLATAN služby, s. r. o. Závodská cesta 2962/14 010 01 Žilina 10.

4: URBAN FORESTRY s.r.o. Dolnice 12 62100 Brno

5: ZARCO GARDEN s. r. o. 1025 916 24 Horná Streda

6: JICO, spol. s r.o. A. Rudnaya 2247/23 010 01 Žilina

7: CITYgarden, s.r.o. Pod Jarkom 228/5 010 04 Žilina

8: PETMART plus, s.r.o. J. Kollára 700/3 018 51 Nová Dubnica

9: Zelená Dolina, s. r. o. Š. Moyzesa 1 034 01 Ružomberok

10: Záhrady Pončák s.r.o. 185 010 04 Ovčiarsko

11: Devis.sk s. r. o. Hollého 359/3 010 01 Žilina