Verejné obstarávania

Vyrovnanie betónového povrchu hracej plochy na hlavnej hale Zimného štadióna v Žiline

Prijatie ponúk do
11. júna 2021
Dátum zverejnenia
2. júna 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=98644240

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. Ing. Tibor Latko LAROKS, celková cena s DPH 105 305,82 Eur za celý predmet zákazky.              Uchádzač splnil podmienky účasti.