Verejné obstarávania

Výroba a potlač obalov na dokumenty

Prijatie ponúk do
6. decembra 2021
Dátum zverejnenia
29. novembra 2021

http://Výroba a potlač obalov na dokumentyhttps://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=81627225

 

Vyhodnotenie

Zrušenie verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina, dňa 29.11.2021 vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky pod názvom: „Výroba a potlač obalov na dokumenty“ , ID: 81627225, prostredníctvom certifikovaného systému ezakazky.sk

Verejný obstarávateľ predmetné verejné obstarávanie ruší v súlade s ustanovením § 57 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie: Zmena okolností a podmienok, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Nové verejné obstarávanie bude vyhlásené v čo najkratšej dobe. Verejný obstarávateľ pri opakovanom zadávaní zákazky bude postupovať v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.