Verejné obstarávania

Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2022

Prijatie ponúk do
20. septembra 2021
Dátum zverejnenia
8. septembra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=87086951

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. FRONTINUS, s.r.o.  cena za predmet zákazky 7 056,00 € s DPH