Verejné obstarávania

Vypracovanie účelového energetického a prevádzkového auditu pre Mestské divadlo Žilina

Prijatie ponúk do
6. októbra 2021
Dátum zverejnenia
23. septembra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=17521128

Vyhodnotenie

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vypracovanie účelového energetického a prevádzkového auditu pre Mestské divadlo Žilina“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 23.09.2021, ID zákazky: 17521128, a to z dôvodu, že verejnému obstarávateľovi nebola doručená ani jedna ponuka v lehote na predkladanie ponúk