Verejné obstarávania

Vypracovanie PD, OAD,IČ – „ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie – Stavebné úpravy kotolne školskej jedálne“

Prijatie ponúk do
15. februára 2022
Dátum zverejnenia
2. februára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=78371586

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

 

1: SOARCH, s.r.o. Cenová ponuka: 3 996,00 € s DPH za celý predmet zákazky

2: TALUX, s.r.o. Cenová ponuka: 5 390,53 € s DPH za celý predmet zákazky