Verejné obstarávania

Vypracovanie PD, OAD,IČ – „Revitalizácia areálu ZŠ s MŠ Brodno a ZŠ Hájik (opakovaná)

Prijatie ponúk do
14. júna 2021
Dátum zverejnenia
3. júna 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=15648472

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

Časť I

  1. ATELIER - 3 A s.r.o. Kempelenova 10, 010 15 Žilina, Cenová ponuka: 5 280 € s DPH za celý predmet zákazky - Uchádzač splnil podmienky účasti.
  2. ArchArt, s.r.o. Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, Cenová ponuka: 7 200 € s DPH za celý predmet zákazky - Uchádzač splnil podmienky účasti.

Časť II

  1. ATELIER - 3 A s.r.o. Kempelenova 10, 010 15 Žilina, Cenová ponuka: 4 680 € s DPH za celý predmet zákazky - Uchádzač splnil podmienky účasti.
  2. ArchArt, s.r.o. Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, Cenová ponuka: 7 200 € s DPH za celý predmet zákazky - Uchádzač splnil podmienky účasti.