Verejné obstarávania

Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie projektovej dokumentácie, OAD a vykonanie inžinierskej činnosti pre stavbu: „Cyklotrasa na ul. Veľký diel – prepojenie cyklotrasy V6, Žilina

Prijatie ponúk do
8. októbra 2021
Dátum zverejnenia
29. septembra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=74427760

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina, Cenová ponuka: 11 400 € s DPH za celý predmet zákazky