Verejné obstarávania

Vypracovanie 10 projektových dokumentácií pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane OAD v Žiline

Prijatie ponúk do
29. júna 2022
Dátum zverejnenia
15. júna 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=21681587

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

Časť 1: Vybudovanie prístrešku MHD – zastávka ul. Na Lány (smer mesto) , Žilina – Budatín

1: TICHÝ, s.r.o.

Záhumnie III. 2137/2

013 03 Varín,

Cenová ponuka: 2 340,- Eur s DPH za celú časť zákazky, Uchádzač splnil podmienky účasti.

2: DAQE Slovakia s.r.o.

Pribinova 8953/62

010 01 Žilina

3: elkatel s.r.o.

Račianska 96

831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Časť 2: Chodník na ul. Za Plavárňou, Žilina - Bôrik

1: elkatel s.r.o.

Račianska 96

831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Cenová ponuka: 5 700,- Eur s DPH za celú časť zákazky, Uchádzač splnil podmienky účasti.

2: TICHÝ, s.r.o.

Záhumnie III. 2137/2

013 03 Varín

3: DAQE Slovakia s.r.o.

Pribinova 8953/62

010 01 Žilina

Časť 3: Chodník na ul. Bôrická cesta, Žilina - Bôrik

1: DAQE Slovakia s.r.o.

Pribinova 8953/62

010 01 Žilina

Cenová ponuka: 2 527,20 Eur s DPH za celú časť zákazky, Uchádzač splnil podmienky účasti.

2: TICHÝ, s.r.o.

Záhumnie III. 2137/2

013 03 Varín

3: elkatel s.r.o.

Račianska 96

831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Časť 4: Chodník na ul. Na Malý diel, Žilina - Bôrik

1: TICHÝ, s.r.o.

Záhumnie III. 2137/2

013 03 Varín

Cenová ponuka: 4 320,- Eur s DPH za celú časť zákazky, Uchádzač splnil podmienky účasti.

2: elkatel s.r.o.

Račianska 96

831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

3: DAQE Slovakia s.r.o.

Pribinova 8953/62

010 01 Žilina

Časť 5: Chodník na ul. Bajzova, Žilina – Hliny VI

1: DAQE Slovakia s.r.o.

Pribinova 8953/62

010 01 Žilina

Cenová ponuka: 1 263,60 Eur s DPH za celú časť zákazky, Uchádzač splnil podmienky účasti.

2: TICHÝ, s.r.o.

Záhumnie III. 2137/2

013 03 Varín

3: elkatel s.r.o.

Račianska 96

831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Časť 6: Inkluzívne ihrisko Rodinka

1: elkatel s.r.o.

Račianska 96

831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Cenová ponuka: 3 500,- Eur s DPH za celú časť zákazky, Uchádzač splnil podmienky účasti.

Časť 7: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica – Zmena stavby pred dokončením

1: PS: arch s.r.o.

Ulica republiky 999/7

010 01 Žilina

Cenová ponuka: 4 440,- Eur s DPH za celú časť zákazky, Uchádzač splnil podmienky účasti.

2: TICHÝ, s.r.o.

Záhumnie III. 2137/2

013 03 Varín

3: elkatel s.r.o.

Račianska 96

831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Časť 8: Revitalizácia oddychovej zóny, ul. Stará dedina - I. etapa

1: elkatel s.r.o.

Račianska 96

831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Cenová ponuka: 2 500,- Eur s DPH za celú časť zákazky, Uchádzač splnil podmienky účasti.

2: TICHÝ, s.r.o.

Záhumnie III. 2137/2

013 03 Varín

Časť 9: Projekt chodník Závodie (pošta)

1: elkatel s.r.o.

Račianska 96

831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Cenová ponuka: 5 000,- Eur s DPH za celú časť zákazky, Uchádzač splnil podmienky účasti.

2: DAQE Slovakia s.r.o.

Pribinova 8953/62

010 01 Žilina

Časť 10: Doplnenie VO na ul. Tichá

1: elkatel s.r.o.

Račianska 96

831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Cenová ponuka: 2 500,- Eur s DPH za celú časť zákazky, Uchádzač splnil podmienky účasti.

2: TICHÝ, s.r.o.

Záhumnie III. 2137/2

013 03 Varín