Verejné obstarávania

Výmena vodomerov SV a TÚV v bytových jednotkách a v nebytových priestorov v bytových domoch v majetku Mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

Prijatie ponúk do
11. júna 2021
Dátum zverejnenia
2. júna 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=55433710

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. RUMIT SLOVAKIA, spol. s r. o., Nad Medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves, Cenová ponuka: 76 820,4 € s DPH za celý predmet zákazky