Verejné obstarávania

Vykonanie stavebného a technického dozoru pre stavbu: Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, Žilina – stavebné úpravy loggií

Prijatie ponúk do
20. júla 2022
Dátum zverejnenia
7. júla 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=91537618

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. MCH dozoring s.r.o., Ondreja Meszarosa 740/10, 013 03 Varín, IČO: 50662279, cenová ponuka: 1 200 Eur  s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti
  2. Mgr. Janka Šebestová, Vyšný koniec 334, 023 54 Teurzovka, IČO: 52533905
  3. Tomáš Pavlík s.r.o, Adamovce 329, 913 05 Adamovské Kochanovce, IČO: 53201353