Verejné obstarávania

Vykonanie stavebného a technického dozoru pre stavbu: „Kreatívne trhovisko Žilina- dočasná stavba – SaTD stavby“

Prijatie ponúk do
31. augusta 2022
Dátum zverejnenia
16. augusta 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=61099811

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1. Mgr. Janka Šebestová, Vyšný Koniec 334, 023 54 Turzovka, Celková cena s DPH: 1 700,- Eur. 

2. MCH dozoring s.r.o. Ondreja Meszarosa 740/10, 013 03  Varín