Verejné obstarávania

Vykonanie stavebného a technického dozoru a výkonu inžinierskej činnosti pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Kmeťa, Žilina“

Prijatie ponúk do
3. januára 2022
Dátum zverejnenia
22. decembra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=94055386

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: Tomáš Pavlík s. r. o. Celková cena s DPH 1500,- Eur.