Verejné obstarávania

Vykonanie S a TD pri realizácii stavby: Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno

Prijatie ponúk do
21. septembra 2022
Dátum zverejnenia
6. septembra 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=34393042

Vyhodnotenie

Celkové poradie úspešnosti ponúk:

1: Tomáš Pavlík s. r. o., Adamovce 329, 913 05 Adamovské Kochanovce, IČO: 53201353, Celková cena za predmet zákazky: 1 290 Eur s DPH

2: Mgr. Janka Šebestová,Vyšný Koniec 334, 02354 Turzovka

3: MCH dozoring s.r.o.,Ondreja Meszarosa 740/10, 013 03 Varín