Verejné obstarávania

Vybudovanie a doplnenie workoutových a detských ihrísk v Žiline v roku 2022

Prijatie ponúk do
19. septembra 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=65491690&

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1. OCTAGO CORPORATION, j.s.a. Hlboká 3023/31, Piešťany, Cena za celý predmet zákazky: 35 830,02 Eur s DPH

2. ERPOS, spol. s r.o., Vendelína Javorku 1609/29, Žilina

3. DEXTRADE Žilina, s.r.o., Kamenná 9, Žilina

4. Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča