Verejné obstarávania

Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/ dopravné služby

Prijatie ponúk do
18. októbra 2021
Dátum zverejnenia
7. októbra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=18651794

Vyhodnotenie

Verejný obstarávateľ predmetné verejné obstarávanie ruší v súlade s ustanovením § 57 ods. 2 zákona  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie: Cenové ponuky prekročili hodnotu PHZ.

Nové verejné obstarávanie bude vyhlásené v čo najkratšej dobe.