Verejné obstarávania

Tlač propagačných materiálov pre kultúrne a športové podujatia mesta Žilina a prezentáciu mesta

Prijatie ponúk do
23. mája 2022
Dátum zverejnenia
10. mája 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=58525683

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

 

  1. Cenová ponuka: 9 855.60 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti
  2. Cenová ponuka: 11 247.90 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti
  3. Cenová ponuka: 16 407.30 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti
  4. Cenová ponuka: 17 136.49 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti
  5. Cenová ponuka: 30 336.46 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti