Verejné obstarávania

Tlač, polep a inštalácia výstavného systému

Prijatie ponúk do
31. marca 2022
Dátum zverejnenia
17. marca 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=11577807

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. ALTOM Reklama s. r. o.; Cena za celý predmet zákazky je 446,40 € s DPH
  2. DOLIS GOEN s .r. o.; Cena za celý predmet zákazky je 667,80 € s DPH
  3. ROSS s. r. o.; Cena za celý predmet zákazky je 792,00 € s DPH
  4. Martin Šesták; Cena za celý predmet zákazky je 2 248,00 € s DPH