Verejné obstarávania

Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina

Prijatie ponúk do
7. novembra 2022
Dátum zverejnenia
20. októbra 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=37223389&

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1. Michal Bukviš - 3MO Soung, Borová 3178/13, Žilina, IČO: 43462413, Cena za celý predmet zákazky: 52 600,- Eur s DPH

2. ZEBRA STUDIO s.r.o., Somolického 1874/62, Turčianske Teplice

3. TM Sound, s.r.o., Bytčianska 490/122, Žilina