Verejné obstarávania

Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP – obnova a oprava 2021

Prijatie ponúk do
28. mája 2021
Dátum zverejnenia
18. mája 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=69491331

Vyhodnotenie

Ku dňu predkladania ponúk dňa 28.05.2021 do 10:00 hod nebola verejnému obstarávateľovi doručená ani jedna ponuka. Verejné obstarávanie sa bude v najbližšej dobe opakovať.