Verejné obstarávania

Strelivo pre krátku guľovú služobnú zbraň CZ P-07 pre Mestskú políciu Žilina

Prijatie ponúk do
4. marca 2022
Dátum zverejnenia
28. februára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=77467250

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

 

  1. M-HUNT s.r.o., Čadečka 5138, 022 01 Čadca, cenová ponuka: 8 700 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti