Verejné obstarávania

Stoly do jazykových učební ZŠ

Prijatie ponúk do
16. júna 2022
Dátum zverejnenia
2. júna 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=65221706

Vyhodnotenie

Úspešný uchádzač:

LINEA SK, spol. s r.o., IČO: 35716932 Návrh na plnenie kritéria: 5 904,72 € s DPH, uchádzač je platcom DPH, uchádzač ponúkol najnižšiu cenu, splnil podmienky účasti.

Výsledné poradie uchádzačov:

  1. LINEA SK, spol. s r.o., IČO: 35716932
  2. NABIMEX, s.r.o., IČO: 36022331
  3. Daffer spol. s r.o., IČO: 36320439
  4. Marián Hucík-Kika Wood, IČO: 52913805
  5. Interiéry Riljak s. r. o., IČO: 43885306
  6. eVector group SE, IČO: 52649423
  7. Avalon IT, s.r.o., IČO: 31677711