Verejné obstarávania

Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Revitalizácia verejného priestranstva vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina

Prijatie ponúk do
19. októbra 2022
Dátum zverejnenia
4. októbra 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=54322955&

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1. MCH dozoring, s.r.o. Ondreja Meszarosa 740/10, 013 03  Varín, Cena za celý predmet zákazky: 2 300,- Eur s DPH

2. Mgr. Janka Šebestová, Vyšný Koniec 334, 023 54  Turzovka

3. Tomáš Pavlík s.r.o., Adamovce 329, 913 05  Adamovské Kochanovce

4. Ing. Matej Michalec, Višňové 883, 013 23  Višňové

5. ZNALING s.r.o., Podhradská 123/132, 972 42  Lehota pod Vtáčnikom

6. Juno s.r.o., Potočná 35/121, 911 01  Trenčín