Verejné obstarávania

Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina (NOVÁ)

Prijatie ponúk do
3. augusta 2021
Dátum zverejnenia
28. júla 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=77471326

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. INGVIA, s.r.o., cenová ponuka 1 620 € s DPH za celý predmet zákazky, nie je platcom DPH
  2. INGSTAV Žilina s.r.o., cenová ponuka 2 160 € s DPH za celý predmet zákazky
  3. DAQE Slovakia s.r.o., cenová ponuka 3 720 € s DPH za celý predmet zákazky