Verejné obstarávania

Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa

Prijatie ponúk do
11. apríla 2022
Dátum zverejnenia
30. marca 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=77187481

Vyhodnotenie

Celkové poradie cenových ponúk  podľa kritéria:

1: 2 370,00 Eur s DPH

2: 2 900,00 Eur s DPH

3: 3 468,00 Eur s DPH

4: 3 600,00 Eur s DPH

5: 15 000,00 Eur s DPH