Verejné obstarávania

Spracovanie projektovej dokumentácie – Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel – OPAKOVANÁ

Prijatie ponúk do
16. novembra 2022
Dátum zverejnenia
4. novembra 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=14128300

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. GEOCONSULT spol. s r.o., Tomášiková 10/E, 821 03 Bratislava, cenová ponuka: 20 358 € s DPH
  2. DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina