Verejné obstarávania

Spracovanie projektovej dokumentácie, OAD, vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie hydrogeologického prieskumu pre stavbu: „Vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke

Prijatie ponúk do
7. marca 2022
Dátum zverejnenia
28. februára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=94418699

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. PRIMA PROJEKT - SK s.r.o., Tajovského 2040/2, 010 01 Žilina, cenová ponuka: 10 440 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti