Verejné obstarávania

Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina

Prijatie ponúk do
23. júla 2021
Dátum zverejnenia
13. júla 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=81210099

Vyhodnotenie

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina pristúpil k zrušeniu verejného obstarávania na predmet zákazky: „Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina“ podľa § 57 ods. 1 b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku.

Predmet zákazky bude pravdepodobne predmetom nového verejného obstarávania.