Verejné obstarávania

Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina (NOVÁ)

Prijatie ponúk do
5. augusta 2021
Dátum zverejnenia
27. júla 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=35600963

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. ATELIER - 3A s.r.o., cenová ponuka 6 624,00 € s DPH za celý predmet zákazky