Verejné obstarávania

Športovo-rekreačný areál Žilina – Chrasť – súťaž návrhov

Prijatie ponúk do
1. júna 2022
Dátum zverejnenia
8. marca 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=12807556

 

V prípade, ak uchádzač nemá pridelené IČO, ktoré pri registrácii vyžaduje systém ezakazky, požiada takýchto uchádzač o registráciu elektronicky na email: stanislava.rudincova@zilina.sk, kde uvedie svoje identifikačné údaje: Meno a priezvisko, Adresa trvalého pobytu, Email, Tel. číslo. Následne budú uchádzačovi sprístupnené všetky potrebné dokumenty a odoslaný prístup do systému ezakazky na zadaný emailový kontakt.