Verejné obstarávania

Špeciálne papierové tlačivá na rozhodnutia (daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad) určené pre automatické spracovanie a požadovaná služba obálkovania (už vytlačených) týchto rozhodnutí

Prijatie ponúk do
5. januára 2022
Dátum zverejnenia
23. decembra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=59797007

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. MAILTEC SLOVAKIA, spol.  s r.o.  Cena za celý predmet zákazky: 42 000.- s DPH.