Verejné obstarávania

SNOEZELEN záhrada- univerzálny komplex pre všetkých, Nám. J. Borodáča 1, Žilina- Altánok

Prijatie ponúk do
28. júla 2022
Dátum zverejnenia
13. júla 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=95388755

Vyhodnotenie

Úspešný uchádzač:

  1. ERPOS spol. s r. o., Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina, IČO: 31588506; Cena za celý predmet zákazky: 11 950,54 Eur s DPH