Verejné obstarávania

SaTD a IČ pre vydanie kolaudačných rozhodnutí pre stavby: „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy Bajzova v Žiline“ a „Stavebno-technické úpravy areálu Materskej školy Bajzova v Žiline (NOVÁ)

Prijatie ponúk do
4. novembra 2021
Dátum zverejnenia
21. októbra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=36155802

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1. INGSTAV Žilina s.r.o. cena za celý predmet zákazky 6 336,00 Eur s DPH

2. MCH dozoring s.r.o. cena za celý predmet zákazky 6 350,00 Eur s DPH

3. LIMAT Reality&Building s.r.o. cena za celý predmet zákazky 7 115,00 Eur s DPH

4. Juno s.r.o. cena za celý predmet zákazky 8 297,00 Eur s DPH