Verejné obstarávania

S a TD, IČ: Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy, Námestie Janka Borodáča v Žiline

Prijatie ponúk do
29. júna 2022
Dátum zverejnenia
15. júna 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=75193500

Vyhodnotenie

Úspešný uchádzač:

Mgr. Jana Šebestová, IČO: 52 533 905   cena za celý predmet zákazky 5 000 EUR, uchádzač nie je platcom DPH - uchádzač ponúkol najnižšiu cenu, splnil podmienky účasti.

Výsledné poradie uchádzačov:

1. Mgr. Jana Šebestová, IČO: 52 533 905

2. MCH dozoring s. r. o., IČO: 50 662 279