Verejné obstarávania

Respirátor FFP2 a FFP3 bez výdychového ventilu

Prijatie ponúk do
28. februára 2022
Dátum zverejnenia
17. februára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=92339342

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: JAMEL FASHION s.r.o; 9 720,00 € za celý predmet zákazky

2: Perfekt Distribution a. s. - organizačná zložka; 12 600,00 € za celý predmet zákazky

3: Repre, spol. s r.o.; 15 840,00 € za celý predmet zákazky

4: SANLUX s. r. o.; 17 815,00 € za celý predmet zákazky

5: PharmaComp s.r.o.; 18 240,00 € za celý predmet zákazky

6: Anatex, s.r.o.; 21 840,00 € za celý predmet zákazky

7: IMONICE INVEST, s.r.o.; 22 500,00 € za celý predmet zákazky

8: K&M MEDIA s.r.o.; 30 600,00 € za celý predmet zákazky

9: PrizeX s.r.o.; 32 040,00 € za celý predmet zákazky

10: EMEL SK s. r. o.; 41 400,00 € za celý predmet zákazky

11: LUNATEX s.r.o.; 136 800,00 € za celý predmet zákazky