Verejné obstarávania

Rekonštrukcia oplotenia- vnútroblok Tulská, Žilina

Prijatie ponúk do
25. augusta 2022
Dátum zverejnenia
11. augusta 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=18413015

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1. LUMIZA s.r.o., Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina; IČO: 38 312,35 Euro s DPH, uchádzač splnil podmienky účasti

2. MIPE Invest s.r.o., P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

3. MIPE STAV SK s.r.o., Cecílie Tomašovskej 470/2, 013 02 Gbeľany

4. BTI s.r.o., Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina

5. ERPOS spol. s r. o., Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina