Verejné obstarávania

Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina

Prijatie ponúk do
9. septembra 2021
Dátum zverejnenia
30. augusta 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=82578673

Vyhodnotenie

Verejný obstarávateľ predmetné verejné obstarávanie ruší v súlade s ustanovením § 57 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie: Zmena okolností a podmienok, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Nové verejné obstarávanie bude vyhlásené v čo najkratšej dobe.