Verejné obstarávania

Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina

Prijatie ponúk do
9. septembra 2021
Dátum zverejnenia
30. augusta 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=82578673

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: BAUSTAV SE s. r. o.; Cena za celý predmet zákazky 21 394,58 € s DPH (uchádzač nie je plátca DPH)
2: ELINSS s.r.o.; Cena za celý predmet zákazky 23 969,80 € s DPH
3: EMEL SK s. r. o.; Cena za celý predmet zákazky 27 577,08 € s DPH
4: ERPOS, spol. s r.o.; Cena za celý predmet zákazky 28 411,19 € s DPH