Verejné obstarávania

Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 31, Žilina (NOVÁ)

Prijatie ponúk do
25. októbra 2021
Dátum zverejnenia
14. októbra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=85360292

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: ERPOS, spol. s r. o., 28 440,97 € s DPH

2: Marek Benko s. r. o., 29 839,78 € s DPH