Verejné obstarávania

Realizácia dopravného značenia v mestskej časti Bôrik a sídliska Hliny V a VI

Prijatie ponúk do
28. septembra 2021
Dátum zverejnenia
17. septembra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=28473893

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín, Cenová ponuka: 61 285 € s DPH za celý predmet zákazky
  2. Žilinské komunikácie a.s., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina, Cenová ponuka: 82 792,87 € s DPH za celý predmet zákazky